پنجاه ویکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرندیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه اولین جلسه شورای توسعه وگسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان همزمان با پنجاه ویکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرندیه  روز دوشنبه مورخ 95/12/2 در محل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار گردید.

در این جلسه که با دستور جلسه ارائه راهکارهای عملی توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه برگزار شده بود حجه الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  شهرستان زرندیه گفت: مساجد می بایست در ترویج وتوسعه فرهنگ قرآن محور قرار گرفته و به مراکز آموزش وترویج قرآن تبدیل شوند. ایشان اهمیت دادن به مباحث آموزشی قرآن در مدارس ودانشگاهها را از دیگر موارد موثر در توسعه وترویج فرهنگ قرآنی دانسته واز مسئولین این دونهاد خواست تا اهتمام بیشتری به این موضوع داشته باشند.

مهندس نخستین فرماندار ونائب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان هم در این جلسه ضمن تاکید بر حمایت از بخش خصوصی در برگزاری برنامه های فرهنگی، افزود دولت به تنهایی و بدون کمکهای مردمی نمی تواند در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام موثر واقع گردد. وی الگوسازی در فعالیتهای فرهنگی بویژه برنامه هایی قرآنی را بسیار تاثیرگذار دانسته واز مسئولین نهادهای مختلف خواست تا با بهره گیری از پتانسیل موسسات وسازمانهای مردم نهاد در این راه قدمهایی موثری را بردارند.

احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرندیه هم در این جلسه با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و قرآنی صورت گرفته در شهرستان، ظرفیت فرهنگی شهرستان بویژه امور قرآنی را بسیار خوب ارزیابی کرده و ادامه داد: با کمی هماهنگی، همدلی و تعامل می توان حرکات بسیار ارزشمندی را در این راستا پایه گذاری کرد. واین مهم با تشکیل جلسات شورای توسعه وگسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان میسر خواهد شد.

 

تشکیل جلسه توجیهی با مدیران مدارس ومربیان قرآنی در خصوص اهمیت دادن به کلاسهای آموزش قرآن، برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه مربیان قرآن آموزش وپرورش، ارائه گزارش فعالیتهای قرآنی آموزش وپرورش توسط مدیریت آموزش وپرورش در جلسه آتی شورا، و اجرای طرح قرائت صحیح نمازدر مساجد با مسئولیت اداره تبلیغات اسلامی مصوبات این جلسه بود.